Okostáblával gazdagodott a Majláthfalvi Általános Iskola

Faragó Péter, parlamenti képviselő, a Pro Identitas Egyesület elnöke ma délelőtt átadta az egyesület által megpályázott okostáblák egyikét a Majláthfalvi Általános Iskola számára.

Bányai Mónika igazgatónő, Andresz József helyi RMDSZ elnök illetve az iskola tanári kara nagy örömmel fogadták a támogatást, amelyre önerőből az iskola nem tehetett volna szert. 

Ahogyan azt Bányai Mónika igazgatónő is kiemelte, mára már kiemelkedően fontos a diákok digitális készségeit is fejleszteni innovatív eszközökkel, amelyek egyben a tanárok munkáját is könnyebbé teszik. Az interaktív tábla ebben nagy segítséget jelent majd az iskola számára. 

A Pro Identitas Egyesület kiemelkedő hangsúlyt fektet az oktatásra, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy az Arad megyei oktatási intézményekben korszerű eszközökkel, beruházásokkal könnyítse meg a diákok és tanárok munkáját egyaránt.

A beruházás a Magyar Kormány támogatásával, a Bethlen Gábor Alapon keresztül valósulhatott meg a Pro Identitas Egyesület pályázata révén.

Okostáblával gazdagodott a Szentpáli Általános Iskola

Faragó Péter parlamenti képviselő, a Pro Identitas Egyesület elnöke, és Péró Tamás, Arad megyei tanácsos, ma reggel átadták az egyesület által megpályázott második okostáblát a Szentpáli Általános Iskola elemi osztályos diákjai számára. Az első ilyen tábla múlt héten jutott el a Majláthfalvi Általános Iskolába.

Sandu Krisztián, Sofronya község polgármestere, Andreea Ioana Petrișor-Coltis igazgatónő illetve az iskola tanári kara nagy örömmel fogadták a támogatást, amely a következő hetekben kerül majd fel az összevont elemi osztályba, megkönnyítve a kisdiákok és tanárok munkáját egyaránt. A gyermekek egy meglepetéssel is készültek Faragó Péter számára. Egy miniatűr okostáblát ajándékoztak az egyesület elnökének, amelyen köszönő üzenetek és rajzok álltak. 

A Pro Identitas Egyesület kiemelkedő hangsúlyt fektet az oktatásra, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy az Arad megyei oktatási intézményekben korszerű eszközökkel, beruházásokkal könnyítse meg a diákok és tanárok munkáját egyaránt.

A beruházás a Magyar Kormány támogatásával, a Bethlen Gábor Alapon keresztül valósulhatott meg a Pro Identitas Egyesület pályázata révén.

Aradi Magyar Napok 2020

Örülünk, hogy idén is együtt ünnepelhettünk az Aradi Magyar Napok alkalmából !

A rendezvénysorozatot a Pittyes2es és Gyufa, 4S Street és a Csíkszentgyörgyi Székely Góbék nyitották a Humor és koncert esten

, majd a Szabolcs Hermann conductor által vezényelt “Túl az Óperencián” című operettgála következett, ahol részletek hangzottak el Kálmán Imre, Johann Strauss és Johannes Brahms műveiből.

A rendezvény második napján Keresztes Ildikó zárta az estét.

Faragó Péter október 6-i beszéde

Tisztelt emlékezők!

Történelmi gyásznapon hajtunk főt a 13 aradi vértanú emléke előtt. Történelmi, mert először vagyunk tanúi annak, hogy nem valamelyik politikai hatalom korlátozza gyásznapunkat, mint az annyiszor előfordult az elmúlt 171 esztendőben. 

Hanem egy sokkal kegyetlenebb és korlátozóbb, láthatatlan erő. Amely az egész világ fölött hatalmaskodik.

Az annak idején tiltott megemlékezések és a mai között mégis van hasonlóság. Önök között sokan vannak, akik a dikatúra idején a tiltás ellenére is kimentek október 6-án a Vesztőhelyre. Akkor egy láthatatlan maszk mögött, ajkainkat alig mozgatva, a szavakat magunkba fojtva mormoltuk nemzeti imánkat. Ma pedig látható, tapintható maszkban vagyunk kénytelenek elénekelni.

Tisztelt emlékezők!

Jól tudjuk mindannyian, hogy Magyarország történelme bővelkedik dicsőséges forradalmakban, hősökben, majd a lázadások leverését követően mártírokban, akiknek az emléke kitörölhetetlen. 

Ma a 171 évvel ezelőtti tragikus őszre emlékezünk, amikor vérbe fojtották a magyar szabadságküzdelmet, kivégezték Aradon a hősöket.

Mégis, október hatodika ne lesújtson, ne megfélemlítsen bennünket, hanem épp ellenkezőleg: bátorítson és ösztönözzön. Hisz kiváló katonák és emberek áldozták életüket a magyar nemzetért, az európai szabadságért.

Legyünk méltóak hozzájuk!

Merítsünk erőt abból, amit a szabadságért harcolók embertársaikért, a kitűzött eszmékért és nem utolsó sorban a hazáért áldoztak. És látva az ő áldozatukat, tegyük fel magunkban a kérdést: mit gondolunk, mit gondolhatunk magunkról? 

Természetesen nekünk, aradi magyaroknak 2020-ban nem kell hozzájuk hasonló áldozatot hoznunk.

Áldozatot nem, de erőfeszítést igen. Mert ez a kor, ez a tágabb értelemben vett pillanat is kötöz feladatokat, kötelezettségeket a vállunkra. Amelyeket úgy kell cipelnünk majd megoldanunk, hogy bármikor büszkén nézhessünk tükörbe. És nem csak október 6-án, hanem az év minden napján.

Pontosan ezért,tisztelt emlékezők, idén is elmondjuk, mint minden esztendőben, hogy a szürke hétköznapok során merítsünk erőt az aradi vértanúk által a hazáért, embertársaikért tudatosan hozott áldozatából. 

Számomra a vértanúk három legfontosabb üzenete a magyar összetartás, a magyar összefogás és az önmagunkban vetett hit.

Higgyék el, e három dolog ad igazából életerőt, bizakodást, jövőképet az aradi magyarság számára is. Ha bízunk magunkban és erőnkben, ha bízunk nemzetünkben, akkor képesek vagyunk a megújulásra, képesek vagyunk gyökereink megőrzésére. És képesek vagyunk arra is, hogy lassú létszámfogyásunk ellenére megkerülhetetlenek legyünk a város és a megye hétköznapi életében.

Ne feledjük, hogy nekünk magyaroknak a történelem vihara rendre keserűbb sorsot szánt, és gyakran csak magunkra számíthattunk. Most sincs ez másképp.

Az aradi magyarságnak nincs más feladata, mint összefogással, összetartással tenni a dolgát. Nem szabad megijednünk a küzdelmektől, hanem határozottan ki kell állnunk a jogainkért, értékeinkért, magyarságunkért.

Isten minket úgy segéljen!